Onder constructie ... u kunt voor informatie mailen naar info@ivi4life.nl ... wordt steeds bijgewerkt! MODEL overheid Ongebalanceerd model-overheid, waarbij het inkomensbeleid centraal staat, gestoeld op; evenwichtige overheidsfinanciën, evenwichtige inkomensontwikkeling en bestrijding armoedeval. Dit schema draagt bij aan een valse start! Waarbij de doelstellingen elkaar beconcurreren zoals het kabinet dit zelf onderschrijft. Zo wil je toch niet regeren?