Onder constructie ... u kunt voor informatie mailen naar info@ivi4life.nl ... Deze website wordt steeds bijgewerkt! Waarom het iVi? Uit principiële overwegingen, sociale  motieven en het versterken van vrijheid,  plezier, geluk, veiligheid, liefde en  gezondheid in je leven, maar ook vanwege  de eenvoud, waardoor de economische  organisatie efficiënt wordt en door  transparantie ... begrijpelijk. Dus ook het  leven wordt … gemakkelijker. We hoeven  ons minder te ergeren, hebben minder  zorgen, want het  iVi levert hieraan een  zeer belangrijke bijdrage. We zijn  verdraagzamer en toleranter tegenover  elkaar. Tel dit allemaal maar bij elkaar op.  Dan is de keus … vanzelfsprekend!  Hoe hoog wordt het iVi? Met de beantwoording van deze vraag wil  ik niet vooruitlopen op wat er allemaal nog  komt, maar eenvoudig gezegd kan  worden, dat het minstens voorziet aan de  primaire behoefte van voedsel, onderdak  en sociale deelname, maar ook om het  leven te LEVEN! Hiertoe behoort natuurlijk  ook het recht op goed onderwijs,  gezondheidszorg, bescherming en goed  openbaarvervoer, om zo maar eens een  aantal belangrijke elementen te  benoemen. De invoering van iVi roept vragen op. De antwoorden geven duidelijkheid. Heldere uitleg in begrijpelijke taal.  Antwoorden op vragen zoals … moment in deze fase kunnen overzien,  maar dat ze er zijn … dat is absoluut  zeker! Het kan nooit te duur zijn voor wat  je er voor terug krijgt.  Gaan er mensen op achteruit? In principe niet. Het iVi is voor iedereen.  Het systeem heeft zoveel voordelen, dat je  je inderdaad bijna afvraagt … “Waar zijn  dan de nadelen?” Die hebben we nog niet  kunnen ontdekken. Wat ik wel weet is dat  er tegenstand zal zijn door onwetendheid  en onwelwillendheid, want niet iedereen  wil ... dat iedereen het goed heeft. Niet  iedereen wil ... denken op de lange  termijn. Helaas heeft de praktijk tot nu toe  dit bewezen. En we willen graag de  vrijheid en de vrije wil handhaven. Dus het  komt erop neer, dat alleen als je de  grondbeginselen wilt schenden en alleen  aan jezelf denkt en jezelf wilt verrijken en  aan de kant gewoon wilt toekijken dat  het verschil tussen armoede en rijkdom  groter wordt, omdat je denkt en het  gevoel hebt … te kort te komen! Ja, dan  werkt het in eerste instantie in je  nadeel. Maar je gaat er uiteindelijk niet  op achteruit. Je leert ervan!  Wie zal dat betalen? We zullen het allemaal samen met elkaar  opbrengen. We zullen het ook samen met  elkaar delen en regelen. Het streven is naar  een selfsupportingsysteem, door efficiëntie  en eenvoud zeer krachtig gemaakt. Dit is  een hoog streven, maar om het leven te  LEVEN gaan we er alles aan doen! Het is  de moeite waard! Dit zal niet 1,2,3 direct  volledig voor de volle 100% voluit draaien  en werken, maar na invoer van het  inkomen Voor iedereen, zal dat in de  economie wel direct merkbaar en meetbaar  zijn. In het eerste jaar al. Het vervangt  bijvoorbeeld alle subsidies, toeslagen,  uitkeringen, kinderbijslagen, noodfondsen,  premies etc... Bedenk er maar een naam  voor. Daaruit valt al zoveel “winst” te  behalen, dat er nog veel meer voordelen  zullen uit voortvloeien, dan alleen maar  financiële winst en een efficiënte  organisatie. Meer dan wat we nu op dit   WILLEKEURIGE VRAGEN met GERICHTE ANTWOORDEN