Onder constructie ... u kunt voor informatie mailen naar info@ivi4life.nl ... Deze website wordt steeds bijgewerkt! Is het economisch verantwoord?  Uiteraard draagt het bij aan een groeiende  economie met koopkracht, anders hoef je  er niet eens aan te beginnen. Het effect  zal ook direct merkbaar en meetbaar zijn.  Anderzijds is het de vraag of we op de  manier zoals de huidige economie draait  hiermee door moeten gaan, maar dat is  een volgende stap in de metamorfose van  ons leven en onze economie. We gaan  weer een rooskleurige toekomst tegemoet. Dat geldt voor iedereen en, dit hebben we  lange tijd niet meer gehoord. We laten het  zien!  Voor wie is dit inkomen bedoeld? Omdat we het over Nederland hebben en  hier beginnen is Nederland het  opstartland, is het inkomen Voor iedereen  bedoeld voor iedere inwonende  Nederlander … met de Nederlandse  nationaliteit. Vanaf de aanwezigheid van  het leven tot en met de dood. Het is zoals  de naam al aangeeft voor iedereen  bedoeld. Ieder levend wezen. Dat is een  simpele en rechtvaardige oplossing. Een  principe! Niemand wordt uitgesloten en het is onaantastbaar. Zo kan en mag dat  gesteld worden. is iedereen bij gebaat. Bovendien werkt  het ook snel en is het goed voor het  milieu. Het iVI-concept denkt in een  duurzame efficiënte levensstijl. Wat is mijn persoonlijke inbreng? De wens te hebben het elkaar te gunnen.  Te kiezen voor eerlijke verdeling,  beschermen van het leefrecht en te  ontdekken dat je uiteindelijk niets te kort  komt. Dat dit iVi juist jouw leven, jouw  vrijheid, en het leven van anderen, en in  principe het leven in het algemeen verrijkt.  Er is alleen een win-win situatie. Kan je van het iVi afzien?   Ja en nee!  Want om welke reden dan ook  heb je altijd de vrijheid om er vanaf te zien,  want als je het niet nodig hebt vloeit jouw  iVi in het sociaal stelsel terug. Voel je je  emotioneel bezwaard, dan krijg je het  toch, maar kan je het ook terug laten  vloeien in het sociaal stelsel. Je mag ook  vrijwillig als individu of als bedrijf geld in dit  sociaal stelsel stoppen, maar je mag en  kan er geen restricties aan verbinden.  Want wat er in het sociaal stelsel terug  komt is en blijft voor iedereen. Je kan ook  niet als je er NU vanaf ziet dit later met   En diegene die  het niet nodig heeft? Ja, die krijgt het iVi ook, want het is in de  basis een onderdeel van het leefrecht van  ieder levend wezen, want ook zij kunnen  ooit in de situatie komen dat ze om de een  of andere reden, door hun eigen schuld of  buiten hun schuld om, en dat kan ook  iedereen overkomen, ... op een gegeven  moment niet het leven kunnen LEVEN. Het  sociale systeem voorziet erin dat het  inkomen Voor iedereen, voor hen die het  financieel op dat moment niet nodig  hebben, dit iVi weer terugvloeit in het  sociale systeem. Ze krijgen het eerst wel en het lijkt omslachtig, maar dat is het niet. Het  heeft te maken met het handhaven van een  principe en het behouden van de eenvoud.  Het geeft ook het gevoel van  rechtvaardigheid, en ... gelijke behandeling.  Hierdoor komt het iVi toch alleen daar  terecht waar het nodig is.  Waarom het iVi, voor iedereen? Het inkomen Voor iedereen is een  eenvoudig en krachtig middel, die  begrijpelijk is voor iedereen. Het is zeer  transparant en de geldstromen zijn goed te  volgen. Door de eenvoud is het iVi-model  zeer efficiënt en zeer fraudebestendig. Hier