Onder constructie ... u kunt voor informatie mailen naar info@ivi4life.nl ... wordt steeds bijgewerkt! Ja … mensen en bedrijven hebben alle vrijheid, zelfs meer dan je nu voor mogelijk houdt. Mensen hebben vrije keuzes, vrije rechten en kunnen het leven LEVEN zoals ze dat graag willen en dat bij hun past. Dat is enorm belangrijk en zelfs noodzakelijk. Dit geldt ook voor bedrijven. Er is en blijft een vrije markt. En uiteraard gaat dit met groei en ontwikkeling gepaard. Hoe zit het met de verantwoordelijkheden van … mensen, instanties en bedrijven? Meer vrijheid voor mensen en bedrijven betekent ook meer verantwoordelijkheden krijgen en dragen. Hierover wordt gewaakt door het sociaal systeem, dat alles binnen de grenzen van het leefrecht gebeurt. We staan ook dichter bij elkaar. Kunnen elkaar sturen en begeleiden. We hebben dezelfde grondbeginselen! Betaalt men dan nog alimentatie? Alimentatie is voor een deel om de achterlatende personen nog te onderhouden. Dit valt weg, omdat dit niet meer nodig is, maar het andere deel is een onderlinge kwestie van … een leven samen, waarbij het een en ander is onderdeel van dit systeem over het leven. Een systeem kan altijd ergens falen, maar dat wordt ook op een passende menselijke manier naar een oplossing gezocht, samen! Langer of korter werken? Ik denk dat het niet zo zeer de vraag is of het beter is langer of korter te werken. Want het antwoord op deze vraag is sterk afhankelijk van plezier dat je in je werk hebt en met welk doel je werkt. Wie langer werkt maakt meer uren verdient ook meer dan iemand die korter werkt uitgaande van het zelfde werk en/of beloning van het werk dat gedaan wordt. Is het hoofddoel het vergaren van geld? Als dat je hoofddoel is moet je gewoon langer werken. Iemand die korter werkt heeft meer vrije tijd. Tijd voor zichzelf, voor anderen … voor andere dingen dan alleen maar werken. Iedereen heeft hierin een vrije keuze. Het antwoord op de vraag en/of de keus moet vallen op korter of langer werken ligt bij jou. Het antwoord wordt sterk beïnvloed door de keuze in kwaliteit van het leven en is puur persoonlijk. Kwaliteit is datgene te doen waar je goed in bent en waar je het opgebouwd, waarbij dan de rechter zal bepalen hoe dit verdeeld wordt. Dit valt verder buiten  het kader van het iVi. De rechter oordeelt hierover. Wordt de deeltaxi nog vergoed? In principe wordt een oplossing gezocht, waarbij dit gewoon verstrekt wordt. Een vergoeding is dan niet meer nodig. Want we groeien meer toe naar een sociale staat waarbij we samen meer verantwoordelijkheden dragen en dus rekening houden met onze medemens. Op dit moment wordt er een kleine bijdrage gevraagd. Wat hieraan verandert kunnen we nog niet overzien, maar ga er maar vanuit dat er een eerlijke en rechtvaardige oplossing voor komt. Hoe kan ik vertrouwen hebben in het systeem? In principe is het systeem helder en duidelijk, maar moet je niet het systeem vertrouwen, maar vertrouwen hebben in de mens achter het systeem, die ook zijn hart en ziel legt in het werkbaar laten zijn van het systeem, die vertrouwen legt in de grondbeginselen van het recht op leven en het leven te leven. Wij mensen zijn