Onder constructie ... u kunt voor informatie mailen naar info@ivi4life.nl ... wordt steeds bijgewerkt! Werk je wel en verdien je meer of extra boven het inkomen Voor iedereen, dan heb je de kans om dit verdiende bedrag goed te investeren. Om het goed te gebruiken voor andere dingen, dan alleen te overleven. Het komt er ook op neer dat mensen weer meer verantwoordelijkheid gaan dragen. Het gevoel te hebben meer gewaardeerd te worden en niet al het geld waarvoor ze wel werken wordt afgepakt. Deze extra inkomsten zijn ten gunste van onze economische groei. Uiteraard zal er naar alle  waarschijnlijkheid over dit verdiende bedrag wel premies en/of belasting worden betaald. Het is je bijdrage aan de maatschappij en dus je medemens  … en de wereld! Een stukje bijdrage hieraan van werkgever en werknemer. Wanneer mensen echt niet willen werken? Wanneer mensen echt niet willen werken voorkom je met een inkomen Voor iedereen; dat criminaliteit toeneemt, er irritatie over en weer is, gigantische kosten aan controle. Mensen die niet willen werken heb je in het huidige systeem ook en het lost niks op. Kost alleen maar meer Blijft loon naar werken? De huidige maatschappij is gebaseerd op beloning. Loon naar werken. Ik denk dat dat voorlopig gewoon zo zal blijven. Ook daar is niets mis mee als je het kan. Deze vrijheid blijft. Hoe zit dat … iVi en vrijwilligerswerk? Nu is het zo dat iedere vrijwilliger toch ergens een inkomen vandaan haalt. Hetzij door ernaast te werken en/of door gebruik te maken van een uitkering. Terwijl de arbeid, die iemand vrijwillig voor het bedrijf verricht vaak in meer of mindere mate “winstgevend” is voor het bedrijf. Zeker wanneer het een commercieel bedrijf betreft. Ook stagiaires werken vaak vrijwillig, en nemen ook vaak de plaats van een volwaardige collega in. In dergelijke gevallen stort de ondernemer het iVi in het iVi-fonds terug. Hiermee voorkom je het misbruik van vrijwilligers en stagiaires door ondernemers. Nog belangrijker echter is, dat de stagiaire nu meer op een verantwoordde wijze begeleiding krijgt vanuit die beroepsgroep. Stagiaires kosten geld zegt de ondernemer, maar dit is in de geld. Maar ik denk niet dat mensen niet willen werken. Misschien een tijdje, maar ze gaan vast wel activiteiten ondernemen, die ze leuk vinden en handelbaar maken. Het heeft iets te maken met de zingeving van het leven. En iedereen wil toch graag zinvol zijn en niet afgeschreven! Hoe zit het met het onderwijs? Je kan het onderwijs beter meer, motiveren, stimuleren, en hiermee een beter leven realiseren. Streven naar onderwijs voor iedereen … betaalbaar! Heeft een crimineel in de gevangenis ook recht op iVi? Ja natuurlijk, daar verspeelt hij zijn recht niet mee. Het inkomen Voor iedereen is voor ieder levend wezen. Ieder levend wezen behoudt het recht om het leven te leven. De grondbeginselen van het inkomen Voor iedereen. Alleen betaalt een crimineel zijn onderkomen, eten en drinken etc... aan het gevangeniswezen, die verzorgt zijn levensonderhoud. Hij komt verder niets te kort, maar moet wel zijn straf uitzitten. Hij zit daar namelijk niet voor zijn plezier! Het gevangeniswezen blijft voorlopig verder nog wel een “correctie en/of strafmiddel”.