Onder constructie ... u kunt voor informatie mailen naar info@ivi4life.nl ... wordt steeds bijgewerkt! praktijk slechts gedeeltelijk waar. Ze worden “soms” ingezet voor de meest “vervelende” klusjes waar ze niets van leren of ingezet als volwaardige kracht terwijl dit “soms” helemaal niet mag. Hier zullen we meer aandacht aan besteden. En dan hebben we nog vrijwilligerswerk, ouderschap en mantelzorg. Vrijwilligerswerk is nuttig, maar wanneer dit plaats vindt, in een bedrijfsstructuur, waarbij bonussen, 13e maand, winstdeling uitgekeerd worden krijgt het vrijwilligerswerk bij mij een andere invalshoek. De vrijwilliger is niet om de  aandeelhouders en/of eigenaar(s) van de onderneming te verrijken. Dit geldt ook voor de mantelzorg. Dit is ook een stuk vrijwilligerszorg, wat je in de basis uit liefde doet voor de persoon of vanwege het werk. Toch geldt ook hier hetzelfde als voor het vrijwilligerswerk. Geen goedkope kracht ten behoeve van extra inkomsten voor het bedrijf of ZZP-er. Een voorbeeld uit de gezondheidszorg. Het sluipt bij het PGB er steeds meer in, dat steeds meer werk door vrijwilligers en mantelzorgers worden gedaan. Je kan stellen dat de zorginstelling niet wordt aantal PGB-ers belangrijk is. Ze hebben dan gewoon vaker en langer iemand om zich heen nodig en dat hoeft geen verpleegkundige te zijn. Het is voor een opkomende politieke partij zoals MenS dat is, geen eenvoudige taak om direct in het partijprogramma het begrip inkomen Voor iedereen in te voeren. Natuurlijk zit er een bepaalde gedachte achter, maar het begrip inkomen Voor iedereen werkt in de omgeving bij mensen, die het niet begrijpen in eerste instantie op de lachspieren en/of als ze merken dat je het serieus meent … worden ze er boos over. Het heeft allemaal te maken met de interne MenS … hoe ze hier tegenover staan. Wat ze zelf hebben meegemaakt, en wat ze her en der gehoord hebben. Er is dus een belangrijke weg te gaan om duidelijkheid te scheppen en geaccepteerd te krijgen dat je kunt zeggen … “Ik ben inkomen Voor iedereen actief!” Het inkomen Voor iedereen kan hieraan een grote bijdrage leveren. betaald voor de niet gewerkte uren, die door de vrijwilliger en/of mantelzorger worden gedaan, maar het PGB heeft een bepaald budget. De zorginstellingen en ZZP-ers groeien als paddenstoelen uit de grond. Dat is niet voor niets, want er valt veel geld te halen uit een PGB-budget. Een uurloon voor de zorginstelling varieert zo tussen de 20 – 80 euro per uur. €35 uur is ook wel begrijpelijk als je ondernemer bent, want dit heeft er weer mee te maken dat de belastingen en sociale premies zo hoog zijn. Iemand die echter 40 uur per week werkt tegen € 16,00 per uur heeft toch nog een aardig inkomen van bruto € 640,00/wk. Dit is ongeveer een bruto maandinkomen van € 2560,00 euro per maand en houdt er ongeveer een € 1650,00 netto aan over. Dit is aanzienlijk meer dan een bijstandsuitkering. Het is de taak voor iedereen om zo efficiënt als mogelijk is met het PGB om te gaan en niet zoals het nu gebeurt het onderste uit de kan halen. De budgethouder is hierbij gebaat, want die kan voor hetzelfde budget meer uren krijgen, welke in sommige gevallen noodzakelijk is. Naast een bepalende factor kwaliteit is er namelijk ook een bepalende factor tijd, die voor een